LEDEN AAN HET WOORD


Ruud Metsemakers

Workteam MKB


Ontwikkeling en verbondenheid maken ons tot mens

“Ontwikkeling is mijn passie en mijn bedrijf. Het gelijktijdig ontwikkelen van het individu (manager of medewerker), het team en de organisatie. Het verhogen van het zelfsturend vermogen van het individu en de groep en het verhogen van de profit en de waarde van het bedrijf.

De ontwikkeling van iemands persoon staat niet los van de ontwikkeling van zijn of haar bedrijf en omgekeerd. Ontwikkeling (groei) en onderlinge verbondenheid zijn in mijn ogen twee fundamentele zaken die ons mens maken.

Bij BS Morgen staat zakelijke en persoonlijke groei en onderlinge verbondenheid centraal.

Het in een open dialoog delen van vragen, twijfels, kennis, inzichten, uitdagingen en successen verbindt ons als ondernemer maar vooral als mens. Hierdoor ontstaan waardevolle relaties en verbindingen en ontvang je inspiratie voor je eigen ontwikkeling.

Als lid van het Workteam en Tafelvoorzitter draag ik dan ook graag bij aan de verbindingen en ontwikkelingen van en binnen BS Morgen”.