LEDEN AAN HET WOORD


Martijn Berende

Lid


Verdieping op bedrijfsvraagstukken

"De toegevoegde waarde binnen BS Morgen is dat ondernemers open staan voor elkaar waardoor verdieping op bedrijfsvraagstukken mogelijk is. Met name Meet & Match, Master en MasterTable bieden hiertoe de mogelijkheid. Het aangaan van een constructieve discussie met mensen die dezelfde uitdagingen hebben binnen hun eigen organisatie en hierdoor samen tot nieuwe ideeën komen. Kortom levert dit nieuwe inzichten op hoe ik mijn organisatie nog beter kan laten presteren."