LEDEN AAN HET WOORD


Haico Dings

BS Morgen | MKB Groep

Adviesraad


Kennis en ervaring delen om samen te groeien

Het leggen van duurzame relaties en het centraal stellen van de ondernemer als mens. Uitgangspunten van BS Morgen waarvan ik de grote waarde dagelijks zie in mijn werkzaamheden als advocaat en curator.

Bij Huver advocaten delen we die kernwaarden. Ze komen ook tot uitdrukking in ons motto “helder, toegewijd en effectief”. Een ondernemer is in de eerste plaats een mens, en pas daarna een orgaan binnen zijn onderneming.

Als mens heeft hij behoefte aan een duidelijke uitleg en bepaling van zijn juridische positie. Hij moet er op kunnen vertrouwen dat wij zijn belangen goed behartigen en steeds met hem mee denken. Waarbij een uitstekende vakinhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig moet zijn, naast een klantgerichte houding.

Van ons vergt dat onder meer het besef dat we niet alles zelf kunnen en willen doen. Daarom werken we vaak in teamverband met andere adviseurs. Samen versterk je in die gevallen elkaars dienstverlening en groei je naar een beter resultaat voor de cliënt.

Als lid van de Adviesraad van BS Morgen en als Tafelvoorzitter, werk ik graag mee aan de optimalisering van de mogelijkheden die BS Morgen aan ondernemers biedt om te groeien.

Haico Dings - partner at Huver advocaten