LEDEN AAN HET WOORD


Geert Rongen

Munckhof Groep

BS Morgen | MKB Groep

Adviesraad BS Morgen


Waardevolle en duurzame relaties opbouwen door open te staan voor elkaar

Als lid van de Adviesraad en als Tafelvoorzitter, wil ik de BS Morgen gedachte actief uitdragen. Waardevolle en duurzame relaties ontstaan namelijk door je open te stellen voor andere ondernemers en kennis en kunde met elkaar te delen. Hierbij is mijn persoonlijke passie de drijfveer.

​Mijn passie is ondernemers te ondersteunen en te adviseren met de kennis en kunde die ik afgelopen 25 jaar heb opgebouwd. Ik wil graag ‘sparren’ met een ondernemer over de inzet van ICT voor de ondersteuning van zijn business processen. Met mijn ruime ervaring in het aansturen van verkoop-, projecten- en tenderteams ben ik een klankbord voor ondernemers.

De technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden tegelijk nieuwe kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Bedrijfsresultaten en een optimale inzet van moderne (ICT) middelen en het delen van kennis zijn meer dan ooit met elkaar verbonden.

Technieken maken het niet alleen mogelijk. De mens blijft een belangrijke factor in het gunningsproces bij B2B. Dit is ook de gedachte waarmee René gestart is met BS Morgen. Ik help hem graag bij het uitdragen van die gedachte en het gezamenlijk werken aan het uitbouwen van onze business sociëteit.

Geert Rongen - Quality & Security | Tenders & Strategy | Munckhof Groep |