LEDEN AAN HET WOORD


Eric Drossaert

BS Morgen | MKB Groep

Een echt Social business netwerk

We komen vele netwerkvarianten tegen waarin ondernemers elkaar treffen.

BS Morgen is voor mij een onderscheidend netwerk, een echt “Social business netwerk”. De ondernemer als mens staat centraal en er is tijd, ruimte en aandacht voor persoonlijke zaken en ervaringen. Een onderneming is pas succesvol als de ondernemer dit als mens ook is. En of het hier nu gaat over een ondernemer met of zonder personeel maakt binnen BS Morgen niet uit. Het is mooi te zien hoe iedere ondernemer op zijn/ haar wijze zijn/haar reis van ondernemingen maakt en beleeft. Juist het delen van deze ervaringen biedt een mooie basis om gezamenlijk te leren en te verdiepen. En het draagt bij aan het leggen van duurzame relaties.

Ik kom uit een wereld die ik graag beschrijf als de wereld waarin het gaat om dé mooiste auto, hét beste pak, dé korte termijn en geld, geld en nog eens geld. In deze wereld wordt de vraag wat succesvol ondernemen is nauwelijks gesteld. Het antwoord is duidelijk, winst op de korte termijn. Veel mensen branden hierin af omdat het weinig bijdraagt aan het echte succes van de ondernemer. Wat is jouw droom? En hoe kun je die als ondernemer én mens realiseren. Met het beantwoorden van die vragen help ik, vanuit Stemda Consultancy, graag ondernemers verder. En laat ik de ondernemer op reis gaan naar zijn/haar succes.

BS Morgen is een mooi platform waarin ik ondernemers ontmoet die ook op reis zijn. BS Morgen biedt mij mooie dialogen, diepgang, kennis, ervaringen en duurzame relaties van en met andere ondernemers. Als lid denk ik graag mee bij aan het verdere ontwikkelen van BS Morgen door een bijdrage te leveren aan de diepgang als ook om BS Morgen te laten groeien.

Eric Drossaert - Stemda Consultancy / ISTN