BS Morgen in de media

Datum : 22 januari 2021 - Artikel BS Morgen in magazine Noord-Limburg Business

ONDERNEMERSNETWERK BS MORGEN BESTAAT 10 JAAR EN KIJKT POSITIEF VOORUIT

Op 1 oktober jongstleden bestond Business Sociëteit Morgen tien jaar.

René Luijten, oprichter en eigenaar van het netwerk dat actief is in Limburg en Zuidoost-Brabant, kende een merkwaardig jubileumjaar.
Een jaar waarin live meetings getransformeerd werden tot online meetings en het grote jubileumfeest niet door kon gaan. Maar ook het jaar waarin door creativiteit en flexibiliteit een aantal bijeenkomsten wel live doorgang kon vinden en het ledenaantal van het netwerk zelfs groeide. “Een teken dat we met onze meetings waarde toevoegen voor de ondernemer.”

Lees hier het volledige artikel in PDF