MASTERTABLE MKB

Verdiepend programma op actuele thema's en specifieke gelijkwaardige kenmerken

Voor MKB ondernemers , directeuren en managers

'Hoe bind en boei je mensen in een tijd dat het perspectief veranderd is'


  • Dinsdag 16 maart 2021

  • Tijd: 16.15 uur - 18.00 uur

  • Locatie: Online Microsoft Teams

  • Inleider: Fedra van der Kroon | Noork coaching en advies

  • Casus: Rob van Oene | Mifa

  • Kosten Gast: € 0,00 ex btw

  • Aanmelden Gast: M 0629400683 | reneluijten@bsmorgen.nl

Rob van Oene | Mifa

Inbrenger van de casus

Fedra van der Kroon | Noork coaching en advies

Inleider en moderator thema

Hoe voorkom je verwijdering in je organisatie?


Deze tijd vraagt niet alleen technische uitdagingen maar ook nieuwe vaardigheden van leiders in organisaties om verwijdering in je organisatie te voorkomen. We spreken elkaar wel, maar ‘zien’ elkaar niet zo vaak of indringend als voorheen. De losse gesprekjes bij de koffie hoek zijn er niet meer, of anders zeker niet zo frequent en intense als voorheen. En als we ons hart daar niet meer kunnen luchten..in een ZOOM meeting je hele verhaal doen?…Nee laat maar. We delen minder wat er echt met ons gaande is. We zijn het echte contact, de echte verbinding een beetje kwijt aan het raken.

Gesprekken vandaag de dag gaan - door het beperkte echte contact - al heel snel over inhoud, het zakelijke. Voordeel is dat we super efficiënt vergaderen. Maar is het eigenlijk wel zo efficiënt?

Welk effect heeft online werken en beperkt samen zijn op de mate van verbinding in mijn organisatie? Hoe kan ik in deze tijd gesprekken voeren die de waterlijn doen laten zakken en intentie, overtuigingen, gevoelens, ideeën zichtbaar maken?


Rob van Oene van Mifa deelt zijn ervaring met ons. Daarna zal Fedra van der Kroon van Noork coaching en advies vanuit haar expertise ons meenemen in een model (theorie) en praktische tips geven over wat je kan doen. Vervolgens gaan we met elkaar in breakout rooms hierover in gesprek..


Fedra neemt ons mee vanuit haar expertise in een model (theorie) en praktische tips geven over wat je kan doen.

Onderwerpen/ opzet presentatie:

Stukje uitleg werking hersenen en mens als universeel persoon (Brain, Sitskoorn)

Sociale motivatoren (SCARF model David Rock) (mcClelland)

Inzicht in onderlinge verbinding; cultuur creëren

Praktische tools voor verbinding: uitspreken- afspreken- aanspreken


Vragen voor breakout rooms:


1.Wat kun je morgen concreet doen in je bedrijf om sociale verbinding te versterken?

de nadruk komt te liggen op opleveren van bruikbare praktische tips.

2. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers duidelijkheid krijgen over de (nieuwe) toekomst?

3.Welke acties kun je ondernemen om het welbekende koffie-corner moment te vervangen en verbinding krijgen?

Hier willen we het voorbeeld noemen van het informele gesprek bij de koffie (als een soort cultuur/ gewoonte), dat nu nauwelijks gevoerd wordt (het wel bekende koffie-corner-effect). Dit soort koffie-corner momentjes zijn wel belangrijk voor verbinding.PROGRAMMA


16.15 uur inloggen en antwoorden delen van de voorbereidende vraag in de chat

16.25 uur Welkom door René

16.30 uur Inspireren tijdsgeest en thema, Fedra van der Kroon

16.35 uur Casus Rob van Oene

16.45 uur Inleiding thema, Fedra van der Kroon

17.10 uur Tafelronde met tafelvragen en delen van ervaringen

17.50 uur Plenaire terugkoppeling

18.00 uur Afsluiting

'Hoe bind en boei je mensen in een tijd dat het perspectief veranderd is'

Verbinding en nieuwe inzichten begint bij de persoonlijke ontmoeting en de dialoog.