MASTERTABLE MKB

Verdiepend programma op actuele thema's en specifieke gelijkwaardige kenmerken

Voor MKB ondernemers , directeuren en managers

'‘Hoe creëer ik een nieuwe cultuur bij mijn medewerkers op de werkvloer?’


  • Donderdag 15 april 2021

  • Tijd: 16.30 uur - 18.30 uur

  • Locatie: Online Microsoft Teams

  • Casus: Ramon Deenen | Brauer Groen

  • Spreker 1: Tibert Lagarde | Lagarde & You Loopbaanontwikkeling

  • Spreker 2: Daniel Lagarde | De Inspiratiebrouwerij Teamontwikkeling

  • Kosten Gast: € 0,00 ex btw

  • Aanmelden Gast: M 0629400683 | reneluijten@bsmorgen.nl

Tibert Lagarde

Daniël Lagarde

OVER HET THEMA

Visie, missie, kernwaarden, profilering, strategie … het zijn de termen en het initiatief van het management. Na de heidagen is het vaak uithijgen van al de brainstorms en de ‘man on the moon’ sessies.

Een waardevol toekomstperspectief ontwikkelen is een zaak van hart, hoofd en ziel inzetten. De vraag die wij tijdens de online Mastertable van BS Morgen centraal zetten is hoe kan je al deze hersenspinsels van visie naar de praktijk brengen.

Hoe vertaal je deze tot de realiteit van de dag waarin ‘de handjes’ het moeten inzetten. Hoe krijg je jouw eigen medewerkers op de werkvloer mee in de gewenste ontwikkeling. Wat zijn de valkuilen, de gouden tips en de handvatten om een nieuwe stap voor de organisatie tot een bedrijfsbreed succes te krijgen?

We willen je uitnodigen om je ondernemerservaring en je antwoorden te delen in de Netwerksessie van BS Morgen op 15 maart. Aan de hand van de inspirerende case van Ramon Deenen van Brauer Groen gaan we ervaringen delen met gelijkgestemde ondernemers.

Ramon Deenen

PROGRAMMA


16.30 uur inloggen en antwoorden delen van de voorbereidende vraag in de chat

16.40 uur Welkom door René

16.45 uur Inspireren tijdsgeest en thema, Tibert

16.50 uur Casus Ramon Deenen

17.00 uur Inleiding thema, Tibert en Daniel

17.20 uur Tafelronde met tafelvragen en delen van ervaringen

18.20 uur Plenaire terugkoppeling

18.30 uur Afsluiting

' Hoe creëer je een inspirerende bedrijfscultuur?
Verbinding en nieuwe inzichten begint bij de ontmoeting