Datum: 17-8-2022

Project: Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur

Doel: Ondernemers binnen BS Morgen informeren over en wat ze zelf hierin kunnen betekenen naar werkende ouders met financiële problemen.

Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur

Werkende ouders met financiële problemen


In Nederland leven 300.000 kinderen en jongeren van 0-18 jaar in een gezin met een laag inkomen, waarvan 115.000 kinderen uit gezinnen waar loon of winst de inkomstenbron is. Uit een onderzoek van het NIBUD blijkt dat 67% van de werknemers geldzorgen heeft en dat 46% van de werkgevers te maken heeft met werknemers met een loonbeslag.

Zorgelijk is, dat mensen met geldzorgen pas na ca. 5 jaar op zoek gaan naar hulp, hun schuld is dan opgelopen tot ca. € 40.000,-.

Waardoor ontstaan de financiële problemen?

De oorzaak dient vooral gevonden te worden in de zg. ‘life-events’ zoals na ontslag, een echtscheiding, ziek worden en een faillissement. Actueel nu zijn de sterk stijgende inflatie en energiekosten.


Een korte kennismaking.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo biedt gezinnen met geldzorgen ondersteuning aan in de vorm van een geldelijke bijdrage voor sport- en cultuuractiviteiten. Voor zwemlessen, het aankopen van een fiets of laptop/Chromebook kan een aanvraag ingediend worden bij Stichting Leergeld Venlo.

Een bijdrage uit Stichting Leergeld kan aangevraagd worden als het maximum besteedbaar inkomen 120% van het bijstandsniveau is en bij Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo 130%. Deze percentages zijn afgesproken met de gemeente Venlo.

Beide jeugdfondsen worden steeds bekender bij de doelgroep en de professionals die de gezinnen ondersteunen.

Nieuw is. dat steeds meer gezinnen waar loon of winst de inkomstenbron is, in de financiële problemen komen. Uit het onderzoek “Altijd op een richeltje lopen”, uitgevoerd in opdracht van Stichting Leergeld Nederland, blijkt dat deze nieuwe doelgroep onvoldoende bekend is met de ondersteuningsmogelijkheden van de jeugdfondsen en als gevolg hiervan er weinig gebruik van maakt of denkt dat de jeugdfondsen niet voor hen, werkende ouders, bedoeld zijn.


Waarvoor hebben wij uw hulp nodig?

- Medewerkers waarvan u het vermoeden heeft dat hij/zij financiële problemen heeft attenderen op de jeugdfondsen;

- Bedrijven en zzp-ers waarvoor u werkzaam bent en die financiële problemen hebben, attenderen op de jeugdfondsen;


Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de jeugdfondsen www.leergeld.nl , www.jeugdfondssportencultuur.nl en www.jeugdfondsenvenlo.nl waar u informatie vindt over alle overige regelingen voor kinderen zoals Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stadspas Venlo, aanvraag gratis identiteitsbewijs en terugbetaling van de kosten van verlenging verblijfsvergunning.

En uiteraard kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de jeugdfondsen via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

Coördinator Riet Goosen

E: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl

W: www.jeugdfondssportencultuur.nl

T: 06- 11 41 47 36

(ma t/m do van 9.00 – 12.00 uur)

Stichting Leergeld Venlo

Coördinator Ben Janssen

E: leergeldvenlo@gmail.com

W: www.leergeld.nl

T: 06 – 21 44 51 50

(ma t/m do van 9.00 -12.00 uur)