BS MORGEN DOET!

Op weg naar een betere wereld, de wereld van morgen! 

“Hoe mooi is dat! Natuurlijk ondernemende professionals en organisaties die samen met onderwijs en overheid de reis naar morgen maken! De weg naar persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Door als mens verbindingen aan te gaan en open te staan voor anderen en positieve veranderingen, om deze vervolgens duurzaam in mens, organisatie en maatschappij te verankeren. 

Hier is geen plaats voor mensen die alleen aan hun eigen gewin denken, maar beseffen dat geluk en groei tot stand komen door te geven en te delen! Op weg naar een betere wereld, de wereld van morgen! "MEER WETEN EN BIJDRAGE LEVEREN?


PROJECTEN BS MORGEN DOET! 


Samenwerken met Sterk Techniek Onderwijs Noord en Midden Limburg. Lees meer...

Aandacht voor Stichting Leergeld en Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur. Werkende ouders met financiële problemen. Lees meer... 

Hier jouw project?

Hier jouw project?

DOELSTELLINGEN BS MORGEN DOET!

1.Iedereen levert een bijdrage naar vermogen aan onze samenleving: meedoen 

2.Iedereen ontwikkeld zijn eigen competenties: persoonlijke ontwikkeling 

3.Iedereen werkt aan gezondheid 

4.Iedereen werkt mee aan een veilige leef- en werkomgeving 

Waar hebben we al een bijdrage aan geleverd?

Project stage plaatsen en ondernemen met Fontys studenten 

NETWERKPARTNERS

Samen met onze netwerkpartners leggen we verbindingen in een ondernemend ecosysteem van bedrijven, Onderwijs, Overheid en Maatschappelijk/Sociale organisaties in Noord Limburg.