MEET THE EXPERT
ONDERDEEL MKB ACADEMY PROGRAMMA

EXCLUSIEVE ONTMOETING MET DE EXPERT BERRY VELDHOEN

Donderdag 23 maart 2023
Tijd: 17.15 - 21.00 uur
Thema:  Ondernemershelden in de 9+ organisatie
Locatie: Scelta Institute Venlo

Uitnodiging


Excelleren in emotionele klant- en medewerkersbeleving!

Expert Berry Veldhoen, bedrijfskundig ingenieur met meer dan 40 jaar ervaring als business innovator neem ons hier in mee tijdens zijn presentatie.

Ondernemers in de groei moeten hun aandacht over steeds meer uitdagingen verdelen, denk aan krapte op de arbeidsmarkt, duurzaamheid en het verbinden van klanten aan je bedrijf.

Idealiter zou je als ondernemer je medewerkers willen blijven boeien door ze direct te betrekken in het continu verbeteren van het bedrijf en tegelijkertijd een top 9+ klantbeleving en -service te realiseren. 


Tijdens deze expertsessie wordt toegelicht hoe ondernemers - en hun medewerkers - dit middels een energiegevend leersysteem (platform en community), zowel intern als met andere bedrijven, systematisch en efficiënt kunnen organiseren. Waardoor je als werkgever en leverancier spontaan wordt aanbevolen en relaxed verder kunt groeien.


Ter voorbereiding van deze sessie worden deelnemers gevraagd om een 9+ Selfie in te vullen. De 9+ Selfie geeft inzicht waar je staat als 9+ ondernemer en waar de 9+ kansen zitten.

Deelnemers ontvangen de uitnodiging om deze 9+ Selfie in te vullen circa 16 maart. Tijdens de tafelgesprekken op 23 maart worden de gezamenlijke resultaten en (nieuwe) inzichten met elkaar besproken.

Programma

17.15 uur - Ontvangst met warm buffet
18.00 uur - 18.05 uur welkomstwoord
18.05 uur - 19.30 uur Presentatie Berry Veldhoen
19.30 uur - 19.45 uur Korte pauze
19.45 uur - 20.30 uur Tafelgesprekken
20.30 uur - 20.45 uur Plenaire terugkoppeling
20.45 uur - 21.30 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Scelta Institute Venlo

Is dit voor mij?
Deze Expert Meeting is toegankelijk voor MKB ondernemers, beslissers, managers  uit alle branches. Ben je nog geen lid? Zelf ervaren is de beste manier om een beeld te krijgen van ons platform. Kom proeven, letterlijk en figuurlijk! Meld je aan voor een kennismaking. 

Ben je gast?
Dan kun je komen kennismaken met BS Morgen.
Neem contact op met René Luijten, bel 0629400683 of mail reneluijten@bsmorgen.nl  

Kosten voor gasten
De eigen bijdrage voor gasten is € 95,00 excl. btw
Na inschrijving ontvang je de factuur per mail.

BS Morgen Academy
De Expert Meetings maken onderdeel uit van ons MKB Academy programma!
Op elk thema gaan we verdiepen tijdens onze MKB Mastertables met casussen en bezoeken we bedrijven om best practice ervaringen op te doen!
Bekijk ons Jaarprogramma op www.bsmorgenacademy.nl 

Over Berry Veldhoen


Berry Veldhoen (1959) is bedrijfskundig ingenieur (TU/e) met meer dan 40 jaar ervaring als business innovator. Na een aantal logistiek managementfuncties - onder andere introductie Lean / Kaizen bij Philips -  werd hij benoemd tot CEO van Bolesian, een start-up bedrijf op het gebied van AI (Expert Systems). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de sterke groei van het bedrijf Bolesian dat onderdeel werd van Capgemini, waar Berry werd benoemd tot Director Advanced Technology Services.

Berry is co-founder van Altuïtion in 1997. Binnen enkele jaren na de start van dit business innovatiebureau besloten de oprichters zich te richten op het huidige specialisme van Altuïtion: innovatie (in) Customer Experience en Commercial Excellence, met de nadruk op emotionele klantbeleving.

Met de introductie van Customer Journeys en de merken 9+ en 9+ Organisatie heeft Altuïtion een top-of-mind positie verworven bij een groot aantal organisaties in: (financiële) dienstverlening Logistiek en Luchtvaart, Overheid , Zorg, en Leisure.

 

Berry is in het voorjaar van 2022 teruggetreden als directeur van Altuïtion om meer aandacht te kunnen geven aan MKB 9+ Ondernemers B.V., waarvan hij founder is. Met een aantal ondernemers is een platform ontwikkeld waardoor MKB ondernemers samen met hun medewerkers door inzet van het 9+ ECO (Emotioneel Commericeel Ondernemen) Systeem het verschil kunnen maken voor hun bedrijf en de klanten, waardoor het bedrijf spontaan aanbevolen wordt door medewerkers en klanten. Voor meer informatie: https://9plusondernemers.nl

Berry is co-auteur van een aantal managementboeken; De 9+ Organisatie: 'Van Marktshare naar Mind Share' (2010), Klanthelden in de 9+ Organisatie: 'Excelleren in Emotionele Klantbeleving' (2014) en 'Basisboek Customer Journey' (2018). Berry is getrouwd en heeft drie dochters. Naast innovatie is zijn grootste passie (klassieke) auto's.


 

Expert Berry Veldhoen:
Founder MKB 9+ Ondernemers B.V

Inzichten delen

Ervaringen delen

Inspireren

Kennis ophalen