MASTERTABLE MKB
Verdiepend Academy programma op actuele thema's en specifieke gelijkwaardige kenmerken

Tijd:  17.15 - 21.00 uur
Locatie: MIFA Venlo
Kennispartner: 3D-dna®
Spreker: Pauline Cabooter - Arbeidspsychologe
Thema: Zorgen voor waardeverbetering
Kosten gast: € 95,00 ex btw


Zorgen voor waardeverbetering

We gaan verdiepen op het thema "Cultuur verbindt – De verborgen kracht van jouw 3D-dna®" van 11 mei 2023.

In een ideale wereld zitten we als mensen – en als ondernemers - altijd met elkaar op één lijn. Dat we het eens zijn over wat belangrijk is, waar de focus moet liggen en wat de ander bedoeld. We weten echter allemaal uit ervaring dat dit in werkelijkheid niet zo makkelijk is. Binnen bedrijven is dit niet anders. Iedereen stelt andere prioriteiten en iedereen heeft hier zijn argumenten voor. Wel hebben organisaties vaak gelijke doelen, denk aan financieel gezond zijn en de missie van de organisatie bereiken. Maar is er één gemeenschappelijke deler die iedere organisatie naar deze doelen toe kan helpen? Ongeacht branche, bedrijfsgrootte of missie?

 

Als je het aan Pauline van 3D-dna® vraagt is haar antwoord volmondig ja. Iedere organisatie zou hetzelfde startpunt moeten hebben en één ding altijd op prioriteit nummer 1 hebben staan. Tijdens de MasterTable MKB neemt zij jou en de andere ondernemers mee in een discussie omtrent de vraag hoe je waardeverbetering op meerdere vlakken kan realiseren door te kijken wat je gemeen hebt met andere ondernemers, wat niet en vooral ook hoe perspectieven hierin verschillen.

 

Leerdoelen:

1. Kijken vanuit andere visies en perspectieven

2. Sterker verbinden met je medewerkers


 

Tafelvragen:

Op tafel leggen we enveloppen klaar met een inhoud. Instructies liggen erbij. Iedereen krijgt een envelop en maakt deze tijdens zijn “beurt” open.

1.  Wat zie jij? Wat denk jij? Welke associaties heb je bij de inhoud?

2. Hoe ervaren de andere tafelgenoten dat?

3. Kun je de ervaring nu vertalen naar je eigen organisatie en hoe kijk je daar dan tegenaan?

 

Programma

 

17.15 uur - Ontvangst met warm buffet

18.00 uur - 18.05 uur welkomstwoord

18.05 uur - 18.30 uur inleiding thema /casus ondernemer

18.30 uur - 20.00 uur Tafelgesprekken

20.00 uur - 20.15 uur Plenaire terugkoppeling

20.15 uur - 21.00 uur Afsluiting en borrel


Achtergrond Kennispartner :

Als arbeidspsychologe is Pauline Cabooter verbonden aan maatwerk HRM en is zij medeoprichter van 3D~dna®. Zij neemt je mee in verschillende zienswijzen rondom (bedrijfs-)waarden en schetst het kader voor een open en interactieve tafeldiscussie.

Inleider MasterTable MKB: Arbeidspsychologe Pauline Cabooter.

Ben je gast?


Dan kun je komen kennismaken met BS Morgen.
Schrijf je in of neem contact op met René Luijten, bel 0629400683 of mail reneluijten@bsmorgen.nl  


Groei en ontwikkeling van ondernemer, mens en organisatie